HEMLIGHETEN BAKOM ENERGIEFFEKTIVITET

Den största utmaningen med alla miljövänliga utvecklingsprojekt är att hitta rätt byggmaterial som är både “gröna” och samtidigt energieffektiva.

Vi visste redan att traditionella byggmaterial som plast, betong eller asbest inte var något alternativ, eftersom alla dessaär motsatsen till miljövänliga.

Därför var vi tvungna att gå tillbaka till grunden och fundera på förnybara källor till byggmaterial. Och det visade sig att det enda förnybara byggmaterialet som finns tillgängligt är trä, och att det finns ett antal nya byggtekniker som är helt baserade på träelement.

Detta ledde oss till ISOTIMBER – som blev vår exklusiva partner. ISOTIMBER använder sig av en patenterad konstruktionsteknik som gör det möjligt att skapa isolerade träväggar med lufthålrum och utan plast.

Tillsammans med våra partners från ISOTIMBER lyckades vi genomföra ett antal energieffektivitetstest. Resultaten visade att ISOTIMBER-paneler kan spara upp till 15% mer värme inne i huset och därmed minska den totala energiförbrukningen.