HÅLLBARHET I NY TAPPNING

Konceptet hållbarhet är inget nytt, men dess roll har ökat avsevärt under det senaste decenniet, när det stod klart att vi måste förändra vårt sätt att leva på om vi vill att våra barn ska kunna växa upp i en hälsosam miljö.

Ansvarsfull konsumtion, användning av förnybara energikällor och effektivt utnyttjande av vatten – det här är grundpelarna i hållbarhetskonceptet.

Vi på Fleksihus bestämde oss för att arbeta utifrån samma värden i varje projekt som vi utvecklar. Vi tog konceptet hållbarhet och införlivade det i vårt skapande av bostäder. Detta resulterade i vår filosofi om hållbart boende.

Vi tycker att människors bostäder och den naturliga miljön bör samexistera i harmoni och balansoch därför måste det konventionella byggandet övergå till en mer miljövänlig och ansvarsfull modell.

Energieffektivitet är en central komponent i vår filosofi om hållbart boende. Vi strävar efter att välja de mest miljövänligabyggmaterialen. Samtidigt utför våra ingenjörer och arkitekter ett antal test för att säkerställa att dessa material uppfyller den högsta standarden för energieffektivitet.