VD:S FÖRORD

Man skulle kunna säga att det inte finns någon plats för filosofi och konst i en så detaljorienterad och exakt vetenskap som arkitektur, men jag tror starkt på att varje vetenskap har en grundläggande filosofi som underbygger den och ger liv åt den, annars skulle det helt enkelt inte generera någonting av värde för de som utövar och i slutändan drar nytta av denna konstform.

Under mer än 20 år inom byggnads- och arkitekturbranschen har jag varit involverad i en mängd olika innovationer, projekt och utvecklingar. Var och en hade sin egen generalplan eller vision, men i stort sett alla syftade till att förbättra livet för människorna – att göra det mer bekvämt och njutbart.

Och precis som vid utvecklingsprojekt för hundratals år sedan, erhölls dessa “fördelar” på bekostnad av miljön. Dessutom var det mycket få projekt som ens innehöll någon plan för att minimera miljöpåverkan.

Min egen vision vad gäller bostäder inbegriper en idéom natur och byggande i harmoni snarare än att de motarbetar varandra. Detta fick mig att börja fundera på hur man kunde bygga hem som är billiga, miljövänliga och stilrena på samma gång.

Sedan, efter månader och år av arbete med detta koncept, växte slutligen någonting mycket speciellt fram.

Någonting som jag tror kommer att förändra vårt sätt att utforma, utveckla och bygga bostäder för alltid.

Någonting som äntligen kommer att resultera i att våra hemkan samexistera i harmoni med naturen.

Detta “någonting” kallar vi FLEKSIHUS.

 

Oscar Sagefors,

VD och grundare av FLEKSIHUS